verkocht - sold

Overzicht van verkochte schilderijen. Gepresenteerd in groepjes. Let op: de onderlinge verhoudingen tussen de foto's zijn niet altijd realistisch.

Overview of sold paintings. Presented in groups. Please note: the mutual proportions between the photos are not always realistic.

verkocht sinds 2020 - sold since 2020

verkocht in 2018-2019 - sold in 2018-2019

verkocht in 2012-2017 - sold in 2012-2017

eigen collectie - own collection