• veilig en gemakkelijk bestellen
  • online gallery
  • webshop met kunstkaarten en meer
home » De avondklok

De avondklok

Gepubliceerd op 18 januari 2021 om 15:31

De avondklok wordt waarschijnlijk ingevoerd, want “mensen moeten de urgentie weer voelen”, las ik in de krant. Wat een oneigenlijk argument. We voelen allemaal dagelijks de urgentie. Of we het corona-beleid nu steunen of niet. Laten we liever eens kijken wat de bestaande maatregelen doen. Ik geef enkele voorbeelden, uit het leven gegrepen:

Zelfs de intelligentste mensen snappen de 1,5 meter-regel niet: een hoogopgeleide 70-plusser (twee academische titels op z’n naam en een puike carrière achter de rug) dekte thuis gastvrij de veel te smalle tafel voor ons.

Zelfs de braafste mensen gaan creatief om met de ‘maximaal twee gasten thuis’ regeling. Deze komt van een jonge rijksambtenaar: “We hebben een bubbel van acht vrienden. We nemen dat heel serieus hoor, want we zien verder weinig mensen.”

Zelfs de kwetsbare ouderen nemen noodgedwongen risico: grootouders (60-plusser en 70-plusser) pasten altijd een dag per week op de kleinkinderen. Nu is dat twee dagen per week, omdat de scholen en de crèches dicht zijn. Zo helpen ze de gezinnen van hun werkende kinderen door de lockdown heen.

Dus ja, laten we de avondklok invoeren! Dan zien we elkaar voortaan toch overdag?

Foto: Regenbui aan het strand (2020) olieverf op doek, 30x40cm €245 (Belangstelling? Neem contact op voor meer info en/of bezichtiging.)

---

The curfew will probably be introduced, because "people need to feel the urgency again," I read in the newspaper. What an inappropriate argument. We all feel the urgency every day. Whether we support the corona policy or not. Rather, let's see what the existing measures do. I give some examples, taken from life:

Even the most intelligent people do not understand the 1.5 meter rule: a highly educated person over 70 (two academic titles to his name and an excellent career behind him) hospitably set the much too narrow table for us at home.

Even the best of people get creative with the "maximum two guests at home" arrangement. This comes from a young government official: “We have a bubble of eight friends. We take that very seriously, because we don't see many other people.”

Even the frail older people are forced to take risks: grandparents (over-60s and over-70s) always looked after their grandchildren one day a week. Now that is two days a week, because the schools and crèches are closed. In this way they help the families of their working children through the lockdown.

So yes, let's introduce curfew! Don't we see each other during the day from now on?

Photo: Rainstorm on the beach (2020) oil on canvas, 30x40cm € 245 (Interested? Contact us for more information and / or a viewing.)

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.