online gallery

Overzicht van alle schilderijen die te koop zijn, geordend op thema.
Let op: de onderlinge verhoudingen tussen de foto's zijn niet realistisch. Formaat en prijs staan onder de foto's.
Geïnteresseerd? Neem contact op: anet@anetverdonk.nl of +31624647407. Bestel direct, of kom eerst kijken in de living gallery. Maak dan wel even een afspraak.

Overview of all paintings for sale, arranged by theme.
Please note: the mutual proportions between the photos are not realistic. Size and price can be found below the pictures.
Interested? Contact: anet@anetverdonk.nl or +31624647407. Order directly, or have a look first in the living gallery. Please make an appointment first.


zeegezichten - seascapes

landschappen - landscapes

bloemen - flowers